Literatuurtips

Titel: Ik zie ik zie wat jij niet ziet, Schrijfster Jacqueline Verhaegh, ISBN 9789089547200, Tips voor hoogsensitieve kinderen. Een super boek!!

Het boek gaat over hoogsensitiviteit, paranormale begaafdheid en hoe je daar je voordeel mee kan doen. Het is een positief geschreven boek voor kinderen van 9 tot 16 jaar. Voor ouders, begeleiders, hulpverleners en leerkrachten is het een verhelderend boek. Volwassenen leren het kind beter te begrijpen. Het boek geeft herkenning . Het is geen boek dat van het begin tot het einde gelezen hoeft te worden. Voor meer informatie over schrijfster www.kindercoachjacqueline.nl

Titel: Ik ben hooggevoelig, Schrijfster Yolanda Onderwater, ISBN nummer 9789025959029

Dit boek is geschreven om hooggevoelige kinderen te leren inzien dat het een kwaliteit is als je heel gevoelig bent (hoewel ze dat misschien zelf niet vinden). Ook de ouders om deze kinderen heen mogen het zien; het is oké om kwetsbaar en gevoelig te zijn. Je kunt er zelfs anderen mee helpen als je deze gave op de juiste manier gebruikt. Het is een boek voor kinderen vanaf 8 jaar maar voor jongere kinderen kan het ook als een voorleesboek gebruikt worden.

Titel: Een moeilijk kind of een kind dat het moeilijk heeft, Schrijfster Sylvia Roosendaal, ISBN nummer 905599161-9

Dit is een boek over kinderen die vaak als moeilijk bestempeld worden omdat ze dwars zijn, een hele sterke wil hebben, wijs zijn, en het beter weten. Wat er werkelijk aan de hand is met deze kinderen, wordt niet snel ontdekt omdat de oorzaak niet erkend wordt. Nieuwetijdskinderen zijn kinderen die veel innerlijke wijsheid hebben en precies weten wat ze met hun leven willen doen, hoe klein ze ook zijn. Voor ouders en voor leraren is dat moeilijk om mee om te gaan. We zijn in onze maatschappij gewend dat de ouders en leraren bepalen wat goed is, want dat heet opvoeden.

Titel: Het explosieve kind, Schrijver Dr. Ross Greene, ISBN nummer 9789057121951

Dit praktische boek is onmisbaar voor ouders die verstandig willen reageren op problematisch gedrag en de rust in huis willen herstellen. Het is bovendien een aanrader voor hulpverleners en leraren te kampen hebben met lastige kinderen. “Het explosieve kind” bevat hulpmiddelen om:

  • Vijandigheid en strijd te verminderen
  • Te reageren in situaties die tot explosies leiden
  • Een omgeving te creëren die explosief gedrag voorkomt
  • Kinderen te leren flexibeler te zijn en om te gaan met frustatie

Titel: Het Hoog Sensitieve Kind, Help je kinderen op te groeien in een wereld die hen overweldigt, Schrijfster  Elaine N. Aron, ISBN nummer 9789063052126

Het Hoog Sensitieve Kind bevat naast zelfstests, casestudies en adviezen:

  • Vier manieren om je HSK succesvol op te voeden in een niet -sensitieve wereld
  • Hoe kun je een HS peuter en kleuter het beste kalmeren
  • Hoe kun je school(reisjes) en vriendschappen plezierig maken
  • Hoe moet je omgaan met verschillen de leeftijdsgroepen HSK
  • Hoe kun je het beste omgaan met slaapproblemen en emotionele uitbarstingen